Academia Tastavins del Penedès de Sant Humbert

Polygono Domenys 2

Centre Cagora

08720 Vilafranca del Penedès

Espagne

Tél : +34 62 31 55233

Président

Joan Tarrada Gol

Contact : info@academia.tastavins.com

Site : www.academiatastavins.com/